خبر روز - آرشیو

دانشگاه علامه برای دومین سال پیاپی به عنوان دانشگاه تخصصی سطح یک کشور معرفی شد

دانشگاه علامه برای دومین سال پیاپی به عنوان دانشگاه تخصصی سطح یک کشور معرفی شد

بر اساس اعلام نتایج سطح بندی دانشگاه‌های دولتی که از سوی معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت گرفت، دانشگاه علامه طباطبائی برای دومین سال پیاپی به عنوان دانشگاه تخصصی سطح یک کشور معرفی شد.

ادامه مطلب