خبر روز - آرشیو

جلسات با دانشگاه های آتونومای بارسلونا و پومپه او فابرا
جلسات با دانشگاه هاي آتونوماي بارسلونا و پومپه او فابرا

جلسات با دانشگاه های آتونومای بارسلونا و پومپه او فابرا

جناب آقای دکتر سلیمی، ریاست محترم دانشگاه در ادامه سفر خویش به اسپانیا برای افتتاح مرکز خیام در جلسات از پیش تعیین شده ای از دانشگاه اوتونوما و پومپه او فابرا بارسلونا دیدن کرده و در جلساتی جهت آشنایی و تبادل نظر به شرح زیر شرکت کردند:

ادامه مطلب
افتتاح "مرکز خیام" به عنوان نخستین مرکز علمی و دانشگاهی ایران با ریاست دانشگاه علامه طباطبائی

افتتاح "مرکز خیام" به عنوان نخستین مرکز علمی و دانشگاهی ایران با ریاست دانشگاه علامه طباطبائی

"مرکز خیام" به عنوان نخستین مرکز علمی و دانشگاهی ایران با ریاست دانشگاه معظم علامه طباطبائی و با حضور بیش از 40 مهمان از میان اساتید زبان فارسی در اسپانیا، اساتید دانشگاه های نبریخا، کمپلوتنسه، آتونومای مادرید،‌ کارلوس سوم، سفیر محترم ج.ا. ایران در مادرید، رایزن فرهنگی ایران در اسپانیا و شخصیتهای علمی دیگر در مادرید، با حضور ریاست محترم دانشگاه علامه،‌ مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی و مدیر گروه اسپانیایی و مدرس اعزامی تدریس فارسی افتتاح شد.

ادامه مطلب