خبر روز - آرشیو

نامه بنیاد ملی نخبگان
نامه بنیاد ملی نخبگان

نامه بنیاد ملی نخبگان

نامه شماره 15/4328 مورخ 97/12/26 بنیاد ملی نخبگان در خصوص تمدید مهلت استفاده از وام ودیعه اجاره مسکن ویژه مشمولان تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سالهای تحصیلی 97-96 و 98-97

ادامه مطلب