خبر روز - آرشیو

مدرسه بین المللی تابستانه دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

مدرسه بین المللی تابستانه دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبائی با حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه و مشارکت اعضای محترم هیات علمی، مدرسان و پژوهشگران همکار گروه های آموزشی دانشکده، پژوهشکده فرهنگ و ارتباطات، گروه پژوهشی علوم محاسباتی نوین، گروه آموزشی علوم سیاسی اقدام به برگزاری جشنواره برنامه های پژوهشی در قالب "مدرسه بین المللی تابستانه دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی" از تاریخ ۰۱/۰۶/۱۴۰۰ لغایت ۰۹/۰۶/ ۱۴۰۰ برابر ۲۳ لغایت ۳۱ آگوست ۲۰۲۱ به صورت مجازی و به نشانی : https://meeting.atu.ac.ir/ch/summer-school نموده است.

ادامه مطلب