کارکنان دانشکده

تعداد بازدید:0

کارکنان اداری دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

حوزه ریاست

فرهاد کریم نژاد حمیده رشیدی راد
مسئول دفتر مسئول دفتر
شماره تماس مستقیم : 88694660-88681885 شماره تماس مستقیم : 88694660-88681885
شماره تماس داخلی : 240-241  (تلفنخانه دانشکده 9-88692345) شماره تماس داخلی : 240-241  (تلفنخانه دانشکده 9-88692345)

 

امور مالی امور دانشجوئی
 
علی باطانی گلبهار متانی
مسئول امور مالی مسئول امور دانشجویی
شماره تماس مستقیم : 88690021 شماره تماس مستقیم : 88690024
شماره تماس داخلی :  215 (تلفنخانه دانشکده 9-88692345) شماره تماس داخلی :  122 (تلفنخانه دانشکده 9-88692345)

 

امور حراست

 
مجید جوکار
مسئول حراست
شماره تماس مستقیم : 88673708
 شماره تماس داخلی : 212 (تلفنخانه دانشکده 9-88692345)

 

 

فناوری اطلاعات

   
مهرداد بیک مسعود صدیقی
کارشناس فناوری اطلاعات کارشناس فناوری اطلاعات
شماره تماس داخلی :  202 (تلفنخانه دانشکده 9-88692345) شماره تماس داخلی : 204 (تلفنخانه دانشکده 9-88692345)

 

اداره امور عمومی

 
محمدحسین رمضانی
رئیس اداره امور عمومی
شماره تماس مستقیم : 88683664
 شماره تماس داخلی : 234 (تلفنخانه دانشکده 9-88692345)

 

   
حسن ملااحمدی منصور عباسی مقدم
مسئول خدمات عمومی کارپرداز
شماره تماس مستقیم : 88683664 شماره تماس مستقیم : 88693664
 شماره تماس داخلی :       (تلفنخانه دانشکده 9-88692345) شماره تماس داخلی : 214 (تلفنخانه دانشکده 9-88692345)

 

   
محمدمهدی وکیلی مرتضی عشاقی
مسئول دبیرخانه (امین اموال و انباردار) امور سمعی بصری و کلاس ها
شماره تماس مستقیم : 88693664 شماره تماس مستقیم :
شماره تماس داخلی :  155 (تلفنخانه دانشکده 9-88692345) شماره تماس داخلی :  222 (تلفنخانه دانشکده 9-88692345)

 

 
 
امور تاسیسات
شماره تماس مستقیم : 88693664
شماره تماس داخلی : 156 (تلفنخانه دانشکده 9-88692345)

 

 

 

نام و نام خانوادگی عنوان شغلی شماره تماس
دکتر سعید انواری سرپرست دانشکده ۸۸۶۹۴۶۶۰
دکتر موسی عبدالهی معاون پژوهشی ۸۸۸۶۸۱۸۸۵
دکتر سعید انواری معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۸۸۸۶۸۱۸۸۵
محمد حسین رمضانی رئیس امور عمومی 88683664-داخلی234
منصور مقدم مسئول تدارکات 88683664- داخلی214
علی باطانی مسئول امور مالی 88690021- داخلی ۲۱۵
مهرداد بیک

 

مسعود صدیقی
مسئول سایت و فناوری اطلاعات داخلی۲۰۲

 

داخلی204
رضا حسینی سیانکی مسئول امتحانات داخلی 131
حمیده رشیدی راد مسئول دفتر ریاست ۸۸۶۹۴۶۶۰- داخلی 240و241
فرهاد کریم نژاد مسئول دفتر معاونان ۸۸۶۸۱۸۸۵- داخلی 240و 241
حسن ملا احمدی کارشناس گروه های آموزشی دانشکده ادبیات ۸۸۶۹۴۶۶۵- داخلی 594
گلبهار متانی مسئول امور دانشجویی 122
طاهر بیاتی متصدی امور دفتری داخلی 119
محمد مهدی وکیلی  مسئول دبیرخانه داخلی155
مرتضی عشاقی مسئول سمعی- بصری داخلی 222
بیتا عسگری کارشناس پژوهشی داخلی 209
پریسا ابراهیمی مدیر داخلی مجلات دانشکده داخلی 161
آذر ابوترابی کارشناس پژوهشی داخلی 261
سید احمد آقاجان زاده کارشناس پژوهشی 170
تلفن دانشکده ۸۸۶۹2345-9
دورنگار دانشکده ۸۸۶۹۰۰۲۰
کد پستی دانشکده ۱۹۹۷۹۶۷۵۵۶

 

کارکنان اداره آموزش دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

منیژه نیکپور رئیس اداره آموزش 88690030- داخلی135
رضا حسینی سیانکی مسئول امتحانات داخلی 131
فاطمه حاجی محمد ملکی کارشناسی ارشد : زبان وادبیات انگلیسی-آموزش زبان انگلیسی- مترجمی زبان فرانسه- مترجمی زبان انگلیسی
دکتری: ترجمه - آموزش زبان انگلیسی
داخلی 130
سارا نظری کارشناسی ارشد : زبان وادبیات عربی- زبان وادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی - مترجمی زبان عربی - نظریه نقد ادبی داخلی 125
مهناز سهرابی کارشناسی ارشد: فلسفه و کلام اسلامی- فلسفه دین- فلسفه- فلسفه هنر -فلسفه منطق
دکتری: 
فلسفه و کلام اسلامی- فلسفه- فلسفه تطبیقی- فلسفه هنر-فلسفه دین-فلسفه و رویکردهای منطقی
داخلی127
پوران ناظری کارشناسی : زبان و ادبیات ترکی استانبولی- زبان وادبیات انگلیسی داخلی 128
لیلا جمعه خالدی دکتری: آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان- زبان وادبیات فارسی- زبان و ادبیات عربی- زبان شناسی
کارشناسی ارشد: زبان شناسی- فرهنگ و زبانهای باستانی- آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 

داخلی 132
نیره نظری کارشناس مسئول اداره آموزش کارشناسی : ادبیات عربی - مترجمی عربی داخلی 113
شهلا حاتم آبادی کارشناسی : مترجمی زبان انگلیسی- زبان اسپانیایی داخلی 144
مهری کیخواه کارشناسی : زبان و ادبیات فارسی- فرانسه داخلی 133
پونه رحمتی کارشناسی ارشد و دکتری پردیس : تمامی رشته ها داخلی 181
سید علیرضا حسینی کارشناسی چینی، تاریخ و آلمانی داخلی 134

 

کارکنان کتابخانه دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

نام و نام خانوادگی عنوان شغلی شماره تماس
 سمیه سوری  رییس کتابخانه داخلی ۱۶۴
زهره کریمی بخش میز امانت و مرجع داخلی 203
زهره متشکر بخش میز امانت و مرجع داخلی 203
فرناز نژاد عبدالحسینی بخش پایان نامه و نشریات داخلی 165
مینا برومند بخش فهرست نویسی و سفارش کتاب داخلی 164
زهرا بهبودی جیران بخش فهرست نویسی کتب لاتین داخلی 165