کارکنان دانشکده

تعداد بازدید:۰

کارکنان اداری دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

نام و نام خانوادگی عنوان شغلی شماره تماس
دکتر  علی اکبر احمدی افرمجانی رئیس دانشکده ۸۸۶۹۴۶۶۰
دکتر موسی عبدالهی معاون پژوهشی ۸۸۸۶۸۱۸۸۵
دکتر سعید انواری معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۸۸۸۶۸۱۸۸۵
محمد حسین رمضانی رئیس امور عمومی 88683664-داخلی234
منصور مقدم مسئول تدارکات 88683664- داخلی214
علی باطانی مسئول امور مالی 88690021- داخلی ۲۱۵
مهرداد بیک

 

مسعود صدیقی
مسئول سایت و فناوری اطلاعات داخلی۲۰۲

 

داخلی204
رضا حسینی سیانکی مسئول امتحانات داخلی 131
بی تا عسگری مسئول امور شاهد و ایثارگر داخلی ۱۰۹
حمیده رشیدی راد مسئول دفتر ریاست ۸۸۶۹۴۶۶۰- داخلی 240و241
فرهاد کریم نژاد مسئول دفتر معاونان ۸۸۶۸۱۸۸۵- داخلی 240و 241
حسن ملا احمدی کارشناس گروه های آموزشی دانشکده ادبیات ۸۸۶۹۴۶۶۵- داخلی 594
گلبهار متانی مسئول امور دانشجویی 122
طاهر بیاتی متصدی امور دفتری داخلی 222
محمد مهدی وکیلی  مسئول دبیرخانه داخلی155
مرتضی عشاقی مسئول سمعی- بصری داخلی 209
پریسا ابراهیمی مدیر داخلی مجلات دانشکده داخلی 161
آذر ابوترابی کارشناس پژوهشی داخلی 193
سید احمد آقاجان زاده کارشناس پژوهشی 170
تلفن دانشکده ۸۸۶۹2345-9
دورنگار دانشکده ۸۸۶۹۰۰۲۰
کد پستی دانشکده ۱۹۹۷۹۶۷۵۵۶

 

کارکنان اداره آموزش دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

منیژه نیکپور رئیس اداره آموزش 88690030- داخلی135
رضا حسینی سیانکی مسئول امتحانات داخلی 131
فاطمه حاجی محمد ملکی کارشناسی ارشد : زبان وادبیات انگلیسی-آموزش زبان انگلیسی- مترجمی زبان فرانسه- مترجمی زبان انگلیسی
دکتری: ترجمه - آموزش زبان انگلیسی
داخلی 130
  کارشناسی ارشد : زبان وادبیات عربی- زبان وادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی - مترجمی زبان عربی - نظریه نقد ادبی داخلی 125
مهناز سهرابی کارشناسی ارشد: فلسفه و کلام اسلامی- فلسفه دین- فلسفه- فلسفه هنر -فلسفه منطق
دکتری: 
فلسفه و کلام اسلامی- فلسفه- فلسفه تطبیقی- فلسفه هنر-فلسفه دین-فلسفه و رویکردهای منطقی
داخلی127
پوران ناظری کارشناسی : زبان و ادبیات ترکی استانبولی- زبان وادبیات انگلیسی داخلی 128
لیلا جمعه خالدی دکتری: آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان- زبان وادبیات فارسی- زبان و ادبیات عربی- زبان شناسی
کارشناسی ارشد: زبان شناسی- فرهنگ و زبانهای باستانی- آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 

داخلی 132
نیره نظری کارشناس مسئول اداره آموزش کارشناسی : ادبیات عربی - مترجمی عربی داخلی 113
شهلا حاتم آبادی کارشناسی : مترجمی زبان انگلیسی- زبان اسپانیایی داخلی 144
مهری کیخواه کارشناسی : زبان و ادبیات فارسی- فرانسه داخلی 133
پونه رحمتی کارشناسی ارشد و دکتری پردیس : تمامی رشته ها داخلی 181
سید علیرضا حسینی کارشناسی چینی، تاریخ و آلمانی داخلی 134

 

کارکنان کتابخانه دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

نام و نام خانوادگی عنوان شغلی شماره تماس
 سمیه سوری  رییس کتابخانه داخلی ۱۶۴
زهره کریمی بخش میز امانت و مرجع داخلی 203
زهره متشکر بخش میز امانت و مرجع داخلی 203
فرناز نژاد عبدالحسینی بخش پایان نامه و نشریات داخلی 165
مینا برومند بخش فهرست نویسی و سفارش کتاب داخلی 164
زهرا بهبودی جیران بخش فهرست نویسی کتب لاتین داخلی 165
مهدی صفدری خسروشاهی بخش فهرست نویسی کتب فارسی داخلی 166