کارکنان دانشکده

تعداد بازدید:۷۷۶۰

کارکنان اداری دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

حوزه ریاست

فرهاد کریم نژاد حمیده رشیدی راد
مسئول دفتر مسئول دفتر
شماره تماس مستقیم : 88694660-88681885 شماره تماس مستقیم : 88694660-88681885
شماره تماس داخلی : 240-241  (تلفنخانه دانشکده 9-88692345) شماره تماس داخلی : 240-241  (تلفنخانه دانشکده 9-88692345)

 

امور مالی امور دانشجوئی
 
علی باطانی گلبهار متانی
مسئول امور مالی مسئول امور دانشجویی
شماره تماس مستقیم : 88690021 شماره تماس مستقیم : 88690024
شماره تماس داخلی :  215 (تلفنخانه دانشکده 9-88692345) شماره تماس داخلی :  122 (تلفنخانه دانشکده 9-88692345)

 

امور حراست

 
مجید جوکار
مسئول حراست
شماره تماس مستقیم : 88673708
 شماره تماس داخلی : 212 (تلفنخانه دانشکده 9-88692345)

 

 

فناوری اطلاعات

   
مهرداد بیک - مسعود صدیقی  
کارشناس فناوری اطلاعات  
شماره تماس داخلی :  202 (تلفنخانه دانشکده 9-88692345)  

 

اداره امور عمومی

 
رضا علیپور
رئیس اداره امور عمومی
شماره تماس مستقیم : 88683664
 شماره تماس داخلی : 234 (تلفنخانه دانشکده 9-88692345)

 

 
منصور عباسی مقدم
کارپرداز
شماره تماس داخلی : 214 (تلفنخانه دانشکده 9-88692345)

 

   
حسن ملااحمدی مجتبی زینلی
مسئول خدمات عمومی منشی گروه های آموزشی- امور قراردادها
شماره تماس مستقیم : 88694665 شماره تماس مستقیم : 88694665
 شماره تماس داخلی :    594   (تلفنخانه دانشکده 9-88692345)  شماره تماس داخلی :   595    (تلفنخانه دانشکده 9-88692345)

 

   
مهدی دل آرا مرتضی عشاقی
روابط عمومی - مسئول دبیرخانه (امین اموال و انباردار) امور سمعی بصری و کلاس ها
شماره تماس مستقیم : 88693664 شماره تماس مستقیم :
شماره تماس داخلی :  141 (تلفنخانه دانشکده 9-88692345) شماره تماس داخلی :  222 (تلفنخانه دانشکده 9-88692345)

 

 
اکبر قره باغی
امور تاسیسات
شماره تماس مستقیم : 88693664
شماره تماس داخلی : 156 (تلفنخانه دانشکده 9-88692345)

 

 

 

نام و نام خانوادگی عنوان شغلی شماره تماس
دکتر محسن حبیبی رئیس دانشکده ۸۸۶۹۴۶۶۰
دکتر جلال مرامی معاون پژوهشی ۸۸۸۶۸۱۸۸۵
دکتر محمود بشیری معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۸۸۸۶۸۱۸۸۵
رضا علیپور رئیس امور عمومی 88683664-داخلی234
منصور عباسی مقدم مسئول تدارکات 88683664- داخلی214
علی باطانی مسئول امور مالی 88690021- داخلی ۲۱۵
مهرداد بیک مسئول سایت و فناوری اطلاعات داخلی۲۰۲
رضا حسینی سیانکی مسئول امتحانات داخلی 131
حمیده رشیدی راد مسئول دفتر ریاست ۸۸۶۹۴۶۶۰- داخلی 240و241
فرهاد کریم نژاد مسئول دفتر معاونان ۸۸۶۸۱۸۸۵- داخلی 240و 241
حسن ملا احمدی کارشناس گروه های آموزشی دانشکده ادبیات ۸۸۶۹۴۶۶۵- داخلی 594
گلبهار متانی مسئول امور دانشجویی 122
مهدی دل آرا  مسئول دبیرخانه  داخلی 141 
مرتضی عشاقی مسئول سمعی- بصری داخلی 222
پریسا ابراهیمی مدیر داخلی مجلات دانشکده داخلی 161
آذر ابوترابی کارشناس پژوهشی داخلی 261
سید احمد آقاجان زاده کارشناس پژوهشی 170
تلفن دانشکده 02188692345-9
دورنگار دانشکده ۸۸۶۹۰۰۲۰
کد پستی دانشکده ۱۹۹۷۹۶۷۵۵۶

 

کارکنان اداره آموزش دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

منیژه نیکپور رئیس اداره آموزش 88690030- داخلی135
رضا حسینی سیانکی مسئول امتحانات داخلی 155
فاطمه حاجی محمد ملکی کارشناسی ارشد : زبان وادبیات انگلیسی-آموزش زبان انگلیسی- مترجمی زبان فرانسه- مترجمی زبان انگلیسی
دکتری: ترجمه - آموزش زبان انگلیسی
داخلی 130
سارا نظری کارشناسی ارشد : زبان وادبیات عربی- زبان وادبیات فارسی - ادبیات تطبیقی - مترجمی زبان عربی - نظریه نقد ادبی داخلی 125
مهناز سهرابی کارشناسی ارشد: فلسفه و کلام اسلامی- فلسفه دین- فلسفه- فلسفه هنر -فلسفه منطق
دکتری: 
فلسفه و کلام اسلامی- فلسفه- فلسفه تطبیقی- فلسفه هنر-فلسفه دین-فلسفه و رویکردهای منطقی
داخلی127
پوران ناظری کارشناسی : زبان و ادبیات ترکی استانبولی- زبان وادبیات انگلیسی داخلی 128
لیلا جمعه خالدی دکتری: آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان- زبان وادبیات فارسی- زبان و ادبیات عربی- زبان شناسی
کارشناسی ارشد: زبان شناسی- فرهنگ و زبانهای باستانی- آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 

داخلی 132
پروانه محتسب کارشناس اداره آموزش کارشناسی : ادبیات عربی - مترجمی عربی داخلی 113
شهلا حاتم آبادی کارشناسی : مترجمی زبان انگلیسی- زبان اسپانیایی داخلی 144
مهری کیخواه کارشناسی : زبان و ادبیات فارسی- فرانسه داخلی 133
پونه رحمتی کارشناسی ارشد و دکتری پردیس : تمامی رشته ها داخلی 181
طاهر بیاتی کارشناسی فلسفه، روسی داخلی 119

 

کارکنان کتابخانه دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

نام و نام خانوادگی عنوان شغلی شماره تماس
 معصومه سوری  رییس کتابخانه داخلی 167
زهره کریمی بخش میز امانت و مرجع داخلی 203
زهره متشکر بخش میز امانت و مرجع داخلی 203
فرناز نژاد عبدالحسینی بخش پایان نامه و نشریات داخلی 165
مینا برومند بخش فهرست نویسی و سفارش کتاب داخلی 164
زهرا بهبودی جیران بخش فهرست نویسی کتب لاتین داخلی 165