ارتباط با دانشکده

تعداد بازدید:۱۳۸۴۵

   نشانی: تهران - بزرگراه شهید چمران -پل مدیریت- خیابان علامه جنوبی- نبش کوچه 26 (حق طلب غربی)

   تلفن: 021-88692345-9

  دورنگار: 021-88690020

ایمیل: litd@atu.ac.ir

  کد پستی: 1997967556

 

شماره تماس های داخلی همکاران دانشکده