درباره دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی مطابق با مصوبه شورای انقلاب در دی ماه ۱۳۶۰ تشکیل شد و از اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۲ فعالیت آموزشی خود را در رشته‌های زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسی، مترجمی زبان انگلیسی، مترجمی زبان فرانسه و زبان و ادبیات عربی آغاز نمود.  
دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی از ادغام مؤسسات آموزش عالی ذیل تشکیل شده است: 
    مدرسه عالی ادبیات و زبان‌های خارجی ، مدرسه عالی ترجمه،دانشکده دماوند، پژوهشکده فرهنگ ایران، دانشگاه ابوریحان بیرونی، دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی

login