کارکنان پژوهش

تعداد بازدید:۷۳۴

گروه امور پژوهش

سید احمد آقاجان زاده

رئیس گروه امور پژوهش

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها

ایمیل : a.aghajanzadeh@yahoo.com  &  s.ahmad@atu.ac.ir

شماره تماس مستقیم : 88683707

شماره داخلی : 170 (تلفنخانه دانشکده 9-88692345)

 

 

پریسا ابراهیمی

کارشناس فصلنامه و مدیر داخلی فصلنامه های متن پژوهشی ادبی و پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی

کارشناسی زبان و ادبیات عرب

ایمیل : parisaebrahimi@gmail.com

شماره تماس مستقیم : 88683705

شماره تماس داخلی : 161 (تلفنخانه دانشکده 9-88692345)

 

آذر ابوترابی نجف آبادی

کارشناس امور پژوهشی و کارشناس ، ارتقاء و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی          

کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

ایمیل : azarabutorabi@atu.ac.ir

شماره تماس مستقیم : 88683707

شماره تماس داخلی : 261 (تلفنخانه دانشکده 9-88692345)

 

کتابخانه

معصومه سوری
رئیس کتابخانه

کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

شماره تماس مستقیم : 88694798

شماره داخلی : 167 (تلفنخانه دانشکده 9-88692345)

 

زهرا بهبودی
کارشناس مسئول فهرست نویسی لاتین

کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

شماره داخلی : 166 (تلفنخانه دانشکده 9-88692345)

 

 
فرناز نژادعبدالحسینی
کارشناس مسئول فهرست نویسی لاتین

کارشناسی ارشد مدیریت کتابخانه های دانشگاهی

شماره داخلی : 201 (تلفنخانه دانشکده 9-88692345)

 

 

زهره کریمی

کتابدار

کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی

شماره داخلی : 203 (تلفنخانه دانشکده 9-88692345)

 

زهره متشکر آرانی

کتابدار

کارشناسی  علوم کتابداری و اطلاع رسانی

شماره داخلی : 203 (تلفنخانه دانشکده 9-88692345)