اخبار

اخبار و رویدادها

برنامه هفته پژوهش

از 15 تا 28 آذر 1399

کارگاه معرفی ظرفیت های همکاری بین المللی

کارگاه معرفی ظرفیت های همکاری بین المللی در تاریخ 10 آذرماه ساعت 10 الی 12 برگزار می شود.

کارگاه معرفی ظرفیت های همکاری بین المللی

ویژه استادان و دانشجویان دانشکده ادبیات دوشنبه 10 آذر 1399، ساعت 10 الی 11:30

قابل توجه دانشجویان گرامی

از تاریخ 1399/09/1 لغایت 1399/09/14 از مراجعه حضوری به دانشکده خودداری فرمایید و کارهایتان را با کارشناس مربوط( تلفن همکاران در سایت درج شده) تلفنی پیگیری و اقدام کنید.

وبینارهای تخصصی هفتگی زبان شناسی

انجمن علمی دانشجویی زبان شناسی برگزار می کند: نخستین جلسه وبینارهای تخصصی زبان شناسی روز چهارشنبه 21 آبان برگزار خواهد شد

دوازدهمین جشنواره بین المللی فارابی

آخرین مهلت ثبت آثار تا تاریخ 20 آبان ماه 1399 تمدید شد

اطلاعیه ها

برنامه هفته پژوهش

از 15 تا 28 آذر 1399

کارگاه معرفی ظرفیت های همکاری بین المللی

کارگاه معرفی ظرفیت های همکاری بین المللی در تاریخ 10 آذرماه ساعت 10 الی 12 برگزار می شود.

کارگاه معرفی ظرفیت های همکاری بین المللی

ویژه استادان و دانشجویان دانشکده ادبیات دوشنبه 10 آذر 1399، ساعت 10 الی 11:30

قابل توجه دانشجویان گرامی

از تاریخ 1399/09/1 لغایت 1399/09/14 از مراجعه حضوری به دانشکده خودداری فرمایید و کارهایتان را با کارشناس مربوط( تلفن همکاران در سایت درج شده) تلفنی پیگیری و اقدام کنید.

وبینارهای تخصصی هفتگی زبان شناسی

انجمن علمی دانشجویی زبان شناسی برگزار می کند: نخستین جلسه وبینارهای تخصصی زبان شناسی روز چهارشنبه 21 آبان برگزار خواهد شد

دوازدهمین جشنواره بین المللی فارابی

آخرین مهلت ثبت آثار تا تاریخ 20 آبان ماه 1399 تمدید شد