اخبار

اخبار و رویدادها

برگزاری سومین نشست آنلاین : " نقد ادبی چیست؟"

سومین نشست آنلاین با عنوان " نقد ادبی چیست؟" با سخنرانی دکتر حسین پاینده در 4 مهرماه برگزار می شود.

سخنرانی دکتر میلکوش سارکوزی استاد دانشگاه بوداپست

سخنرانی آقای دکتر میلکوش سارکوزی استاد دانشگاه بوداپست با موضع «مطالعات ایرانشناسی و گنجینه نسخ خطی در مجارستان» در تاریخ 99/7/1 از ساعت 16-18 برگزار می شود.

سخنرانی آنلاین آقای دکتر یحیی طالبیان با موضوع «کاربرد نظریه نسبیت در فهم پویایی مفهوم بلاغت»

سخنرانی آقای دکتر یحیی طالبیان با موضوع «کاربرد نظریه نسبیت در فهم پویایی مفهوم بلاغت» روز شنبه مورخ 99/6/29 از ساعت 16-18برگزار می شود.

ارزیابی جامع دانشجویان دکتری دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

ارزیابی جامع دانشجویان دکتری دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی روز چهارشنبه مورخ 99/6/26 برگزار شد.

سخنرانی دکتر تمیم داری با موضوع " ادبیات فارسی در جهان"

سخنرانی دکتر تمیم داری استاد دانشگاه علامه طباطبایی با موضوع " ادبیات فارسی در جهان" سه شنبه 15 شهریور ساعت 16 تا 18

قابل توجه دانشجویان گرامی!

کتابخانه دانشکده ادبیات همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۴:۳۰ باز است و دانشجویان گرامی می توانند برای به امانت گرفتن کتاب یا بازگرداندن آن، با رعایت پروتکل های بهداشتی، مراجعه نمایند. * جهت تمدید کتاب با میز امانت به شماره داخلی ۲۰۳ تماس برقرار نمایید. ** لازم به ذکر است تا اطلاع ثانوی امکان استفاده از فضای قرائت خانه وجود ندارد.

اطلاعیه ها

برگزاری سومین نشست آنلاین : " نقد ادبی چیست؟"

سومین نشست آنلاین با عنوان " نقد ادبی چیست؟" با سخنرانی دکتر حسین پاینده در 4 مهرماه برگزار می شود.

سخنرانی دکتر میلکوش سارکوزی استاد دانشگاه بوداپست

سخنرانی آقای دکتر میلکوش سارکوزی استاد دانشگاه بوداپست با موضع «مطالعات ایرانشناسی و گنجینه نسخ خطی در مجارستان» در تاریخ 99/7/1 از ساعت 16-18 برگزار می شود.

سخنرانی آنلاین آقای دکتر یحیی طالبیان با موضوع «کاربرد نظریه نسبیت در فهم پویایی مفهوم بلاغت»

سخنرانی آقای دکتر یحیی طالبیان با موضوع «کاربرد نظریه نسبیت در فهم پویایی مفهوم بلاغت» روز شنبه مورخ 99/6/29 از ساعت 16-18برگزار می شود.

سخنرانی دکتر تمیم داری با موضوع " ادبیات فارسی در جهان"

سخنرانی دکتر تمیم داری استاد دانشگاه علامه طباطبایی با موضوع " ادبیات فارسی در جهان" سه شنبه 15 شهریور ساعت 16 تا 18

قابل توجه دانشجویان گرامی!

کتابخانه دانشکده ادبیات همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۴:۳۰ باز است و دانشجویان گرامی می توانند برای به امانت گرفتن کتاب یا بازگرداندن آن، با رعایت پروتکل های بهداشتی، مراجعه نمایند. * جهت تمدید کتاب با میز امانت به شماره داخلی ۲۰۳ تماس برقرار نمایید. ** لازم به ذکر است تا اطلاع ثانوی امکان استفاده از فضای قرائت خانه وجود ندارد.

برگزاری دومین نشست آنلاین شاملو

انجمن علمی-دانشجویی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می کند