دوره توانمندسازی زبان انگلیسی به مدت ۸۰ ساعت برای کلیه دانشجویان دوره دکتری تخصصی

۲۶ شهریور ۱۴۰۲ | ۰۸:۰۳ کد : ۲۲۷۵۹ خبر روز اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۴۷۲
دوره توانمندسازی زبان انگلیسی به مدت ۸۰ ساعت برای کلیه دانشجویان دوره دکتری تخصصی

بازگشت به نامه به شماره پیگیری 4170107 معاونت محترم آموزشی دانشگاه، درخصوص شیوه نامه اجرایی احراز بسندگی زبان انگلیسی مورخ 1401/09/30 معاونت آموزشی وزارت متبوع برای مقطع دکتری تخصصی، طبق جلسه ای که با مدیر و اعضای محترم گروه آموزش زبان انگلیسی در دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی برگزار گردید،‌ پیشنهاد گردید که در هر فصل یک دوره توانمندسازی زبان انگلیسی به مدت 80 ساعت برای کلیه دانشجویان دوره دکتری تخصصی برگزار گردد. لذا خواهشمند است تا حداکثر تا 10 روز قبل از شروع هر دوره، افراد واجد شرایط به صورت کتبی و رسما از طریق آن مدیریت و یا هر یک از دانشکده های تابعه دانشگاه، به این مدیریت معرفی شوند تا مقدمات حضور ایشان در دوره مربوطه صورت پذیرد. لازم به ذکر باتوجه به اینکه برگزاری دوره با ترتیب سرفصل تدریس خواهد شد، پس از شروع دوره، امکان اضافه نمودن دانشجو در دوره در حال برگزاری وجود نخواهد داشت.
باتوجه به شروع دوره توانمندسازی زبان خارجی در فصل پاییز،‌ حداکثر تا 5 مهر ماه نسبت به معرفی دانشجویان واجد شرایط که به تشخیص استاد راهنما،‌ نیازمند حضور در دوره مذکور می باشند، ‌به این مدیریت اقدام گردد تا مقدمات حضور ایشان در دوره مربوطه صورت پذیرد. شایان ذکر است باتوجه به اینکه برگزاری دوره با ترتیب سرفصل تدریس خواهد شد،‌ لذا پس از شروع دوره، امکان اضافه نمودن دانشجو در دوره در حال برگزاری وجود نخواهد داشت.
همچنین خواهشمند است ذینفعان درصورت عدم عضویت در سایت otc.atu.ac.ir، نسبت به عضویت با احراز هویت خود در سایت مذکور اقدام فرمایند.


نظر شما :