آیین نامه ها و بخشنامه ها

تعداد بازدید:۱۷۸۵

           شیوه‌نامه تحویل پایان‌نامه و رساله به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

کارشناسی

 1. آیین نامه پرداخت هزینه دروسی که در آنها نمره قبولی اخذ نشده است
 2. آیین نامه غیبت های امتحانی
 3. آیین نامه نقل و انتقال
 4. شیوه نامه اجرایی نحوه پذیرش و معادل سازی دروس دانشجویان مهمان، انتقالی، تغییر رشته، انصرافی، اخراجی و فارغ التحصیل
 5. درستورالعمل حمایت از اجرای طرح های پژوهشی دانشجویان استعداد درخشان
 6. قابل توجه دانشجویان مشمول نظام وظیفه
 7. دستورالعمل چگونگی شناسایی و معرفی نخبگان وظیفه

کارشناسی ارشد

         *

 1. آیین نامه پرداخت هزینه دروسی که در آنها نمره قبولی اخذ نشده است
 2. آیین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته
 3. آیین نامه شرایط راهنمایی و مشاوره رساله های تحصیلات تکمیلی توسط استادان
 4. مراحل بررسی و تصویب موضوع پیشنهادی
 5. نحوه استعلام موضوع رساله از ایران داک
 6. اهم آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد
 7. آیین نامه غیبت های امتحانی
 8. شیوه نامه ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی
 9. آیین نامه نقل و انتقال
 10. شیوه نامه اجرایی نحوه پذیرش و معادل سازی دروس دانشجویان مهمان، انتقالی، تغییر رشته، انصرافی، اخراجی و فارغ التحصیل
 11. درستورالعمل حمایت از اجرای طرح های پژوهشی دانشجویان استعداد درخشان
 12. قابل توجه دانشجویان مشمول نظام وظیفه
 13. دستورالعمل چگونگی شناسایی و معرفی نخبگان وظیفه
 14. آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته
 15. اهم نکات شیوه نامه های اجرایی آئین نامه دوره کارشناسی ارشد برای ورودی های 97 به بعد

دکتری

 1. آیین نامه هفدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده
 2. شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی- پژوهشی ( ورودی های قبل از 99)
 3. فلوچارت شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری آموزشی- پژوهشی
 4. آیین نامه شرایط راهنمایی و مشاوره رساله های تحصیلات تکمیلی توسط استادان
 5. مراحل بررسی و تصویب موضوع پیشنهادی
 6. نحوه استعلام موضوع رساله از ایران داک
 7. اهم آیین نامه آموزشی دوره دکتری
 8. مراحل تسویه حساب دانشجویان دکتری
 9. شیوه نامه اجرایی فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج کشور
 10. آیین نامه غیبت های امتحانی
 11. آیین نامه نحوه پذیرش دانشجو در مقطع دکتری
 12. آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی
 13. آیین نامه نحوه پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری
 14. آیین نامه نحوه برگزاری آزمون دکتری سازمان سنجش از سال ۱۳۹۵ به بعد
 15. شیوه نامه ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی
 16. آیین نامه نقل و انتقال
 17. درستورالعمل حمایت از اجرای طرح های پژوهشی دانشجویان استعداد درخشان
 18. قابل توجه دانشجویان مشمول نظام وظیفه
 19. دستورالعمل چگونگی شناسایی و معرفی نخبگان وظیفه
 20. شیوه نامه اعطای وام
 21. شیوه نامه برگزاری ارزیابی جامع دانشگاه علامه طباطبائی
 22. اهم نکات شیوه نامه های اجرایی آئین نامه دوره دکتری برای ورودی های 97 به بعد
 23. شیوه نامه نظارت بر اجرای دوره دکتری تخصصی ( ورودی های 99 به بعد)