کارکنان اداره آموزش

تعداد بازدید:۲۹۸۹

اداره خدمات آموزشی

منیژه نیک پور

رئیس اداره خدمات آموزشی

شماره تماس مستقیم : 88690030

شماره داخلی : 135 (تلفنخانه دانشکده 9-88692345)

 

کارشناسان آموزش (مقطع کارشناسی)

 
پوران ناظری  

کارشناس آموزش

مقطع کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی و ترکی استانبولی و آلمانی

 

شماره تماس داخلی :  128 (تلفنخانه دانشکده 9-88692345)  

 

شهلا حاتم آبادی مهری کیخواه

کارشناس آموزش

مقطع کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی، زبان و ادبیات اسپانیولی و چینی          

کارشناس آموزش

مقطع کارشناسی زبان و ادبیات فارسی،  زبان و ادبیات زبان فرانسه

شماره تماس داخلی :  144 (تلفنخانه دانشکده 9-88692345) شماره تماس داخلی :  133 (تلفنخانه دانشکده 9-88692345)

 

پروانه محتسب

کارشناس آموزش مقطع کارشناسی 

شماره تماس داخلی : (تلفنخانه دانشکده 9-88692345)

 

طاهر بیاتی

کارشناس آموزش

مقطع کارشناسی زبان روسی و فلسفه و تاریخ

شماره تماس داخلی : 119 (تلفنخانه دانشکده 9-88692345)

 

کارشناسان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری)

   
پونه رحمتی مهناز سهرابی

کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی    

مقطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته های پردیس خودگردان

کارشناس آموزش (تحصیلات تکمیلی)

مقطع کارشناسی ارشد و دکتری فلسفه،

مقطع دکتری زبانشناسی دانشجویان خارجی،

زبان و ادبیات فارسی و ادبیات عرب دانشجویان پژوهش محور خارجی

شماره تماس داخلی : 181 (تلفنخانه دانشکده 9-88692345)          شماره تماس داخلی : 127 (تلفنخانه دانشکده 9-88692345)

 

   
فاطمه حاجی محمدملکی لیلا جمعه خالدی

کارشناس مسئول آموزش (تحصیلات تکمیلی)

مقطع کارشناسی ارشد و دکتری آموزش زبان و مترجمی زبان انگلیسی و کارشناسی ارشد مترجمی زبان فرانسه

کارشناس آموزش (تحصیلات تکمیلی)

مقطع دکتری زبانشناسی، زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عربی و مقطع کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی

شماره تماس داخلی : 130 (تلفنخانه دانشکده 9-88692345) شماره تماس داخلی : 132 (تلفنخانه دانشکده 9-88692345)

 

 
سارا نظری  

کارشناس آموزش (تحصیلات تکمیلی)

مقطع کارشناسی ارشد مترجمی و زبان و ادبیات فرانسه، زبان و ادبیات فارسی

 

 

شماره تماس داخلی : 125 (تلفنخانه دانشکده 9-88692345)                          

 

کارشناس آموزش (امور امتحانات و دانشجویان مهمان)

رضا حسینی سیانکی
زبان و ادبیات عربی و مترجمی عربی
شماره تماس داخلی : 131 (تلفنخانه دانشکده 9-88692345)