فرم ها

تعداد بازدید:۳۶۸۶


شیوه‌نامه تحویل پایان‌نامه و رساله به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

فلوچارت مراحل راهنمای دفاع دکتری

راهنمای دفاع دکتری برای دانشجویان

راهنمای دفاع دکتری برای استادان

 

قالب (فرمت) نگارش رساله و پایان نامه (Thesis Template) دانشگاه

 1.  فرمت فارسی (Persian thesis templateٍ)
 2. فرمت انگلیسی (ٍEnglish thesis templateٍ)
 3. فرمت عربی (ٍَArabic thesis templateٍ)
 4. فرم گردآوری اطلاعات به زبان فارسی

فرم های عمومی،آموزشی و پژوهشی 

 1. فرم شماره ۱-پرسشنامۀ برگزاری همایش علمی داخلی
 2. پرسشنامه انتخاب پژوهشگران برگزیده توسط دانشگاهها ومؤسسات پژوهشی تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری
 3. مجموعه پرسشنامه‌ها و قراردادهای پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی-فهرست
 4. مجموعه پرسشنامه‌ها و قراردادهای پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی-متن اصلی پرسشنامه ها و قراردادها
 5. فرم شماره ۸/۱-برگ درخواست وام شهریه نوبت دوم دانشجویان پرداخت کننده شهریه
 6. پیشنهاد اجرای پایان نامه و رساله برای تصویب
 7. فرم تصویب عنوان پایان نامه
 8. فرم درخواست اولیه تنظیم طرح پیشنهادی پایان نامه (پروپوزال)
 9. فرم درخواست اولیه تنظیم طرح پیشنهادی رساله (پروپوزال)
 10. فرم درخواست افزایش سنوات تحصیلی مقاطع ارشد و دکتری

فرم های وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

 1. پرسشنامه درخواست تعیین یا تمدید اعتبار علمی ـ پژوهشی
 2. پرسشنامه درخواست تعیین یا تمدید اعتبار علمی ـ ترویجی
 3. فرم ۳-پرسشنامه مخصوص سردبیر نشریه
 4. فرم ۴-پرسشنامه مخصوص اعضاء هیأت تحریریه نشریه
 5. فرم ۵-پرسشنامه مخصوص مدیرمسئول نشریه

فرم های دوره کارشناسی ارشد

 1. دستورالعمل و تقویم مراحل ثبت نام الکترونیکی
 2. فرم کارت دانشجویی پذیرفته شدگان
 3. فرم مشخصات پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد
 4. فرم نظام وظیفه
 5. فرم شماره ۱۱-نمونه فرم، گواهی امضا و مهر تایید شده از سوی ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
 6. فرم شماره ۱۲-نمونه امضا و فرم تایید شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی
 7. فرم شماره ۱۳-فرم تایید فارغ التحصیلان رتبه اول دوره کارشناسی
 8. فرم معدل ۱۴-آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی
 9. فرم شماره ۱۵-فرم تعهد فراغت از تحصیل دانشجویان ترم آخر دوره کارشناسی
 10. فرم اطلاعات پایان نامه دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی
 11. فرم های فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد

فرم های دوره دکتری

 1. فرم کارت دانشجویی پذیرفته شدگان مقطع دکتری
 2. فرم مشخصات پذیرفته شدگان دکتری
 3. فرم نظام وظیفه
 4. فرم الف-آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز
 5. فرم ب-نمونه فرم، گواهی امضا و مهر تایید شده از سوی ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی-دکتری نیمه متمرکز
 6. فرم ج-نمونه امضا و فرم تایید شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی-دکتری نیمه متمرکز
 7. فرم د-فرم تعهد فراغت از تحصیل دانشجویان ترم آخر دوره کارشناسی ارشد   نسخه ورد
 8. فرم ه-برگ تقاضانامه برای بهره مندی از مزایای آموزش رایگان-دکتری نیمه متمرکز
 9. فرم های فارغ التحصیلی دکتری 
 10. کاربرگ های دکتری
 11. کاربرگ شماره 1 - تعیین استاد راهنما- رساله دکتری
 12. کاربرگ شماره 2 - انتخاب موضوع رساله
 13. کاربرگ شماره 3- گواهی ناهمانندسازی و رعایت امانتداری
 14. کاربرگ شماره4 - تصویب طرح نامه رساله
 15. کاربرگ شماره 5- فرم تعهد دانشجویان در قبال نتایج حاصل از رساله دکتری
 16. کاربرگ شماره 6- نگارش رساله/ اعلام آمادگی برای دفاع
 17. کاربرگ شماره 7- کفایت علمی رساله انتشارات مقاله
 18. کاربرگ شماره 8- فرم اجازه جلسه پیش دفاع
 19. کاربرگ شماره 9- گزارش برگزاری جلسه پیش دفاع
 20. کاربرگ شماره 10- اصلاحات رساله پس از جلسه پیش دفاع
 21. کاربرگ شماره 11-وضعیت رساله برای تایید برگزاری جلسه دفاع و قابل دفاع نهایی بودن
 22. کاربرگ شماره 12- برگزاری جلسه دفاع-ارزشیابی رساله دکتری
  1. استاد داور
  2. استاد مشاور
  3. استاد راهنما
 23. کاربرگ شماره 13-برگزاری جلسه دفاع- ارزشیابی نهایی رساله دکتری توسط داور داخلی ( نماینده معاونت آموزشی دانشگاه)
 24. کابرگ شماره 14 -صورتجلسه دفاع از رساله دکتری
 25. کاربرگ شماره 15-پیوست صورتجلسه دفاع-نکاتی برای اعمال در گزارش نهایی
 26. کاربرگ شماره 16-گزارش برگزاری جلسه دفاع
 27. کاربرگ شماره 17- گزارش جلسه دفاع توسط کارشناس تحصیلات تکمیلی
 28. کاربرگ شماره 18- تایید نهایی کمیته راهبردی و داوران داخلی و خارجی پس از دفاع و انجام اصلاحات