ریاست دانشکده

تعداد بازدید:۰

 

نام و نام خانوادگی:  علی اکبر احمدی افرمجانی

مدرک تحصیلی: دکتری فلسفه - منطق

ایمیل:   ahmadiaframjani@atu.ac.ir

شماره تماس: ۸۸۶۹۴۶۶۰ - ۸۸۶۸۱۸۸۵ داخلی ۲۴۱-۲۴۰
 

ریاست دانشکده

سوابق علمی و پژوهشی