ریاست دانشکده

تعداد بازدید:0

 

 

نام و نام خانوادگی: سعید انواری

مدرک تحصیلی:  دکتری فلسفه و کلام اسلامی

ایمیل: saeed.anvari@atu.ac.ir

شماره تماس: ۸۸۶۹۴۶۶۰ - ۸۸۶۸۱۸۸۵ داخلی ۲۴۱-۲۴۰

 

سوابق علمی و پژوهشی