پژوهش

دوره تکمیلی «وضعیت بهینه بدنی در زندگی، کار و سفر» و «پوکی استخوان و ورزش»

دوره تکمیلی «وضعیت بهینه بدنی در زندگی، کار و سفر» و «پوکی استخوان و ورزش» گالری

دوره تکمیلی «وضعیت بهینه بدنی در زندگی، کار و سفر» و «پوکی استخوان و ورزش» از مجموعه دوره‌های معرفت افزایی اعضای هیئت علمی دانشگاه، با همکاری دفتر نهاد رهبری در دانشگاه، صبح روز سه شنبه ۱۲ دی ۱۴۰۲، به مدت ۴ ساعت در دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی برگزار گردید.

ادامه مطلب
برگزاری امتحانات نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

برگزاری امتحانات نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

برگزاری امتحانات نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در کلیه مقاطع تحصیلی در روزهای سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷، چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ و شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ مطابق تقویم دانشگاهی و برنامه‌ریزی قبلی به قوت خود باقی است 

ادامه مطلب