چاپ کتاب " زبان علم در پژوهش های ادبی "

۰۳ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۰:۱۱ کد : ۲۰۵۰۸ اطلاعیه ها پژوهش همکاری های بین الملل
تعداد بازدید:۲۰۷
چاپ کتاب " زبان علم در پژوهش های ادبی "

زبان علم در پژوهش‌های ادبی نعمت‌‌الله ایران‌‌زاده سمیه آقابابایی محمدمهدی زمانی برای دستیابی به زبان علمی، نخستین گام تعیین معیارهای زبان علمی و گام بعدی آسیب‌‌شناسیِ کاربرد زبان است. این تحقیق در پی برداشتن گام‌‌های مذکور در حوزۀ کتب دانشگاهی رشتۀ زبان و ادبیات فارسی است که اولاً بهترین وسیله برای انتقال فکر و فرهنگ ایرانی به جهانیان خواهد بود و ثانیاً اگر با دیگر پژوهش‌‌های مشابه در حوزه‌‌های علوم دیگر قرین شود در تعیین معیارهای زبان علم بسیار موثر خواهد بود. بر این اساس با بررسی متون علمی دانشگاهی رشتۀ زبان و ادبیات فارسی می‌‌توان مشخص کرد که این گزارش‌‌های ادبی تا چه حد منطبق با ملاک‌های کاربرد زبان علم است و عوامل ضعف و تشتت این گونه‌‌ی علمیِ بومیِ بسیار مهم را شناخت و روشی نظام‌‌مند برای رفع آنها و تقویت این گونه ایجاد کرد.