بورس کوتاه مدت تحصیلی یک ساله کشور ژاپن برای دانشجویان مقطع دکتری با موضوع زبان، ادبیات و فرهنگ در رشته‌های مرتبط

تعداد بازدید:۳۳۷
بورس کوتاه مدت تحصیلی یک ساله کشور ژاپن برای دانشجویان مقطع دکتری با موضوع زبان، ادبیات و فرهنگ در رشته‌های مرتبط

به پیوست نامه شماره 42/1/129265/ مورخ 1401/10/13 مدیر کل محترم بورس و اعزام دانشجویان وزارت عتف در خصوص بورس کوتاه مدت تحصیلی یک ساله کشور ژاپن برای دانشجویان مقطع دکتری با موضوع زبان، ادبیات و فرهنگ در رشته‌های مرتبط برای استحضار و دستور اقدام لازم و اطلاع رسانی به دانشجویان ذی‌نفع ارسال می‌شود.


                                                                                                                                                          معاونت آموزشی دانشگاه