اسپانیایی

معاونت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی به مناسبت هفته سرآمدی آموزش برگزار می نماید :

معاونت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی به مناسبت هفته سرآمدی آموزش برگزار می نماید :

مسابقه یک پیام یک زندگی .یک یادگار از یک استاد یک پیام تصویری کوتاه برای استادی که بیشترین اثر را در زندگی شما داشته است آماده کنید. به سه نفر از برترین خاطرات ارسالی جوایز نفیسی اهدا می‌شود. ⏰ مهلت ارسال تا ۲۷ اردیبهشت

ادامه مطلب