اطلاعیه های پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در مقطع کارشناسی‌ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ سایر دانشگاه‌ها

تعداد بازدید:۱۱۱
اطلاعیه های پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در مقطع کارشناسی‌ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ سایر دانشگاه‌ها

جهت اطلاعات بیشتر ، بر روی لینک کلیک کنید.

1-نامه شماره 32/80949 مورخ 1401/11/16 دانشگاه مازندران

2- نامه شماره 10/89045/ص مورخ 1401/11/16 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

3- نامه شماره 15/9898 مورخ 1401/11/03 دانشگاه ارومیه

4-  نامه شماره 01/5/466 مورخ 1401/11/05 دانشگاه الزهراء

5-  نامه شماره 9077/ص/1401 مورخ 1401/11/23 دانشگاه بزرگمهر قائنات

6- نامه شماره 14/20/18018 مورخ 1401/11/11 دانشگاه تخصصی فناورهای نوین آمل

7- نامه شماره 1401/11/1466 مورخ 1401/11/19 دانشگاه تفرش

8- نامه شماره 4/1374/م مورخ 1401/11/23 دانشگاه جامع انقلاب اسلامی

9- نامه شماره 1401/5/52560 مورخ 1401/11/03 دانشگاه حکیم سبزواری

10- نامه شماره 136748 مورخ 1401/11/08 دانشگاه زنجان

11-  نامه شماره 32625 مورخ 1401/11/08 دانشگاه سمنان

12- نامه شماره 4013/300/9086 مورخ 1401/11/03 دانشگاه سیستان و بلوچستان

13- نامه شماره 33250/ص/9086 مورخ 1401/11/10 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

14- نامه شماره 23872 مورخ 1401/11/16 دانشگاه صنعتی سهند

15- نامه شماره 1401/18536 مورخ 1401/11/19 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

16- نامه شماره 3/111653 مورخ 1401/11/10 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

17-  نامه شماره 57043 مورخ 1401/11/11 دانشگاه فردوسی مشهد

18-  نامه شماره 01/8/24772/ص مورخ 1401/11/12 دانشگاه کردستان

19- نامه شماره 153712/م11  مورخ 1401/11/16 دانشگاه گیلان

20- نامه شماره 51389 مورخ 1401/11/01 دانشگاه لرستان


( ۱ )