خبر روز - آرشیو

قابل توجه دانشجویان گرامی
قابل توجه دانشجویان گرامی

قابل توجه دانشجویان گرامی

از تاریخ 1399/09/1 لغایت 1399/09/14 از مراجعه حضوری به دانشکده خودداری فرمایید و کارهایتان را با کارشناس مربوط( تلفن همکاران در سایت درج شده) تلفنی پیگیری و اقدام کنید.

ادامه مطلب