خبر روز - آرشیو

برگزاری امتحانات نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

برگزاری امتحانات نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

برگزاری امتحانات نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در کلیه مقاطع تحصیلی در روزهای سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷، چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ و شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ مطابق تقویم دانشگاهی و برنامه‌ریزی قبلی به قوت خود باقی است 

ادامه مطلب