خبر روز - آرشیو

بازدید هیات اساتید روس
بازدید هیات اساتید روس

بازدید هیات اساتید روس

گزارش بازدید علمی اساتید روس متخصص زبان و ادبیات فارسی از گروه های فارسی و روسی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

ادامه مطلب
اطلاعیه مهم
اطلاعیه مهم

اطلاعیه مهم

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی های 95 و ماقبل نوبت دوم ( شبانه)

ادامه مطلب