خبر روز - آرشیو

تودیع معاون اداری،مالی و دانشجویی دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

تودیع معاون اداری،مالی و دانشجویی دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

با توجه به تغییرات ساختاری و تشکیلاتی در نحوه اداره دانشکده ها، در جلسه مجازی شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده روز شنبه مورخ 1399/03/24 از خدمات سرکار خانم دکتر زهره اله‌دادی دستجردی قدردانی شد. همچنین روز سه‌شنبه مورخ 1399/03/27 با رعایت فاصله گذاری فیزیکی و با حضور رئیس و معاون آموزشی دانشکده، مسئول محترم نهاد رهبری در دانشکده و جناب آقای دکتر عباس اشرفی رئیس محترم دانشکده الهیات و معارف اسلامی، و جمعی از همکاران اداری در محوطه دانشکده با اهدای لوح سپاس ،کوشش‌های ایشان ارج نهاده شد.

ادامه مطلب
گزارش جلسه شورای دانشکده روز چهارشنبه 1399/03/07
گزارش جلسه شورای دانشکده روز چهارشنبه 1399/03/07

گزارش جلسه شورای دانشکده روز چهارشنبه 1399/03/07

جلسه مجازی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی با حضور هیأت رئیسه، مدیران محترم گروههای آموزشی، رئیس اداره آموزش و جناب آقای دکتر گنجیان به عنوان مهمان جلسه روز چهارشنبه مورخ 1399/03/07 از ساعت 11-9:30 برگزار شد. در این جلسه با اهدای لوح از زحمات جناب آقای دکتر گنجیان در طی مدیریت بیش از دو سال در گروه زبان و ادبیات عربی،قدردانی شد و جناب استاد ناظمیان به عنوان مدیر جدید گروه معارفه شد.

ادامه مطلب