خبر روز - آرشیو

برگزاری مجلس ترحیم
برگزاری مجلس ترحیم

برگزاری مجلس ترحیم

به مناسبت درگذشت استاد معزز جناب آقای دکتر محمدحسین خوانین‌زاده مدیر فقید گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

ادامه مطلب