خبر روز

مدرسه بین المللی تابستانه دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

مدرسه بین المللی تابستانه دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبائی با حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه و مشارکت اعضای محترم هیات علمی، مدرسان و پژوهشگران همکار گروه های آموزشی دانشکده، پژوهشکده فرهنگ و ارتباطات، گروه پژوهشی علوم محاسباتی نوین، گروه آموزشی علوم سیاسی اقدام به برگزاری جشنواره برنامه های پژوهشی در قالب "مدرسه بین المللی تابستانه دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی" از تاریخ ۰۱/۰۶/۱۴۰۰ لغایت ۰۹/۰۶/ ۱۴۰۰ برابر ۲۳ لغایت ۳۱ آگوست ۲۰۲۱ به صورت مجازی و به نشانی : https://meeting.atu.ac.ir/ch/summer-school نموده است.

ادامه مطلب
برگزارى نخستین مدرسه بین المللى تابستانه در دانشکده ادبیات فارسى و زبان هاى خارجى

برگزارى نخستین مدرسه بین المللى تابستانه در دانشکده ادبیات فارسى و زبان هاى خارجى

معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی با حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه و مشارکت اعضای محترم هیات علمی، مدرسان و پژوهشگران همکار گروه های آموزشی دانشکده و برخی از واحدهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه نظیر گروه پژوهشی علوم محاسباتی نوین، گروه آموزشی علوم سیاسی، پژوهشکده فرهنگ پژوهی، اقدام به برگزاری جشنواره برنامه های پژوهشی در قالب "مدرسه بین المللی تابستانه دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی" از تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ لغایت ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ برابر با  ۲۳ لغایت ۳۰ آگوست ۲۰۲۱ می نماید.

ادامه مطلب
ترجمه عربی، فرانسه و ترکی استانبولی کتاب «هیاهو بر سر هیچ» رونمایی شد

ترجمه عربی، فرانسه و ترکی استانبولی کتاب «هیاهو بر سر هیچ» رونمایی شد

صادق خورشا، مترجم عربی گفت: بینامتنیتی که در آثار موحد وجود دارد نشان می‌دهد که ابن سینا، بیرونی، خوارزمی، مولانا، عطار و شمس در شخصیت ایشان ذوب شده و خرد این اندیشمندان در قلم وی پیداست. ژرف‌نگری که موحد در این اثر داشته گواه این است که متخصص این حوزه است و کتابش شایستگی‌های بسیاری را داراست.

ادامه مطلب