خبر روز

اطلاعیه برگزاری دوره تابستان

اطلاعیه برگزاری دوره تابستان

معاونت آموزشی دانشگاه اعلام کرد: دوره تابستان ۱۴۰۰ با ارائه دورس تربیت بدنی و ورزش ۱ به صورت غیر حضوری و صرفا برای دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می شود.

ادامه مطلب