برگزاری مدرسه" اشتغال و هدایت شغلی" را از تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ تا پایان سال جاری برای دانشجویان نو‌‌‌ورودی و دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی

۰۱ آذر ۱۴۰۱ | ۰۸:۰۶ کد : ۱۹۸۴۲ خبر روز اطلاعیه ها فرهنگی دانشجویی
تعداد بازدید:۱۱۹
با عنایت به رسالت   مرکز کارآفرینی و نوآوری در ایجاد آمادگی و بهبود توانمندی های دانشجویان دانشگاه جهت ورود به بازار کار، این مرکز در نظر دارد مدرسه" اشتغال و هدایت شغلی" را از تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ تا پایان سال جاری برای دانشجویان نو‌‌‌ورودی و دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی دانشگاه برگزار نماید
برگزاری مدرسه" اشتغال و هدایت شغلی" را از تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ تا پایان سال جاری برای دانشجویان نو‌‌‌ورودی و دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی

  با عنایت به رسالت   مرکز کارآفرینی و نوآوری در ایجاد آمادگی و بهبود توانمندی های دانشجویان دانشگاه جهت ورود به بازار کار، این مرکز در نظر دارد مدرسه" اشتغال و هدایت شغلی" را از تاریخ 1401/09/01 تا پایان سال جاری برای دانشجویان نو‌‌‌ورودی و دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی دانشگاه برگزار نماید