گروه مترجمی انگلیسی

تعداد بازدید:۱۱۳۴

 

نام و نام خانوادگی: ثمر احتشامی

مدرک تحصیلی: دکتری ترجمه

ایمیل: samar.ehteshami@atu.ac.ir


شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی:  سید حسین ارجانی

مدرک تحصیلی: دکتری ترجمه

ایمیل: arjani@atu.ac.ir


شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: مزدک بلوری

مدرک تحصیلی: دکتری ترجمه

ایمیل: m.bolouri76@gmail.com


شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه پرهام

مدرک تحصیلی: دکتری آموزش زبان انگلیسی

ایمیل:  parham@atu.ac.ir


شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: فرزانه فرحزاد

مدرک تحصیلی: دکتری آموزش زبان انگلیسی

ایمیل: farahzade@atu.ac.ir و farahzadatu@yahoo.com


شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: حسین ملانظر

مدرک تحصیلی: دکتری مطالعات ترجمه

ایمیل: mollanazar@atu.ac.ir و hus.mollanazar@gmail.com


شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: میرسعید موسوی رضوی

مدرک تحصیلی: دکتری ترجمه

ایمیل: s.mousavi.r@gmail.com

شماره تماس

سامانه علم سنجی

سوابق علمی و پژوهشی

 

اعضای بازنشسته

 

نام و نام خانوادگی: غلامرضا تجویدی (بازنشسته)

مدرک تحصیلی: دکتری آموزش زبان انگلیسی

 

 

نام و نام خانوادگی: احمد صدیقی (بازنشسته)

مدرک تحصیلی: دکتری آموزش زبان انگلیسی

 

 

نام و نام خانوادگی: سید شجاع الدین قرشی (بازنشسته)

مدرک تحصیلی: دکتری آموزش زبان انگلیسی

 

 

نام و نام خانوادگی: کامبیز محمودزاده (بازنشسته)

مدرک تحصیلی: دکتری آموزش زبان انگلیسی

 

 

نام و نام خانوادگی: شهین دخت مقاره عابد (بازنشسته)

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس آموزش زبان انگلیسی

 

 

نام و نام خانوادگی: سالار منافی اناری (بازنشسته) 

مدرک تحصیلی: دکتری ادیان و عرفان