اطلاعیه ها - آرشیو

کارگاه شیوه های آموزشی

کارگاه شیوه های آموزشی

کارگاه شیوه های آموزشی با هـدف شناسایی و معرفی شـیوه های نوین آموزش و ارتقای سـطح کیفی در امر تـدریس به اسـتادی دکتر احمدی افرمجانی برگزار می شود.

ادامه مطلب
 آسیب شناسی و بهبود شیوه ها و روش ها در باب پایان نامه نویسی/ رساله نویسی

آسیب شناسی و بهبود شیوه ها و روش ها در باب پایان نامه نویسی/ رساله نویسی

دانشکده های ادبیات و زبان های خارجی و الهیات و معارف اسلامی در نظر دارند به قصد آسیب شناسی و بهبود شیوه ها و روش ها در باب پایان نامه نویسی/ رساله نویسی ویژه نامه ای تدوین و نشر دهند.

ادامه مطلب