اطلاعیه ها - آرشیو

بارگذاری و انتشار کلیه فراخوان‌های پذیرش دانشجو استعداد درخشان و اطلاعیه های مرتبط با آن در سایت "گروه جذب و هدایت استعدادهای درخشان"

بارگذاری و انتشار کلیه فراخوان‌های پذیرش دانشجو استعداد درخشان و اطلاعیه های مرتبط با آن در سایت "گروه جذب و هدایت استعدادهای درخشان"

به اطلاع می‌رساند، از این پس کلیه فراخوان‌های پذیرش دانشجو استعداد درخشان و اطلاعیه های مرتبط با آن در سایت "گروه جذب و هدایت استعدادهای درخشان"- "بخش فراخوان‌های پذیرش دانشجو بدون آزمون (سهمیه استعداد درخشان)"  به آدرس https://talent.atu.ac.ir/fa بارگذاری و منتشر خواهد شد.

ادامه مطلب