اطلاعیه ها - آرشیو

اولین فراخوان بورس صنعت و مشاغل (شهید محمدعلی رجائی)

اولین فراخوان بورس صنعت و مشاغل (شهید محمدعلی رجائی)

پیرو شیوه نامه اجرایی بورس صنعت و مشاغل (شهید محمد علی رجائی)، اولین فراخوان رسمی ویژه دانشجویان نوورود و در حال تحصیل با رعایت جدول زمان‌بندی مربوطه در سامانه سیب به آدرس http://sib.saorg.ir فعال می باشد. مراتب جهت اطلاع دانشجویان گرامی ابلاغ می گردد.

ادامه مطلب
همکاری در تکمیل پرسشنامه الکترونیکی سبک زندگی دانشجویان

همکاری در تکمیل پرسشنامه الکترونیکی سبک زندگی دانشجویان

نامه شماره ۱۳۵/۱۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم در خصوص طرح پژوهشی "سبک زندگی دانشجویان ایرانی و خارجی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور" جهت اطلاع و تکمیل پرسشنامه مربوطه توسط دانشجویان گرامی ابلاغ می‌گردد.

ادامه مطلب