اطلاعیه ها - آرشیو

تکمیل پرسشنامۀ ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان

تکمیل پرسشنامۀ ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان

با توجه به اهمیت تکمیل پرسشنامه های ارزشیابی آموزشی استادان، ضروری است دانشجویان کلیه مقاطع از تاریخ ۲۲ تا ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۲ با مراجعه به سامانه آموزشی دانشگاه (گلستان)، نسبت به تکمیل پرسشنامه های ارزشیابی اقدام نمایند. شایان ذکر است دریافت برنامه امتحانی و کارت ورود به جلسه منوط به تکمیل فرم های ارزشیابی می باشد.

ادامه مطلب
قالب (فرمت) نگارش رساله و پایان نامه (Thesis Template) دانشگاه

قالب (فرمت) نگارش رساله و پایان نامه (Thesis Template) دانشگاه

پیرو مصوبه جلسه شماره ۵۹۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ شورای پژوهشی دانشگاه، با هدف تسهیل و همسان سازی در تهیه و نگارش پایان‌نامه‌ها‌/رساله‌ها و طرح‌های پژوهشی، قالب (فرمت) پیش فرض (Thesis Templates) بروندادهای علمی مبتنی بر شیوه‌نامه نگارش دانشگاه (به زبان‌های فارسی، انگلیسی و عربی) جهت استفاده اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان گرامی بارگذاری می گردد.

ادامه مطلب