اطلاعیه ها - آرشیو

اعلام اسامی اعضای هیئت علمی فعال در نشریات بین المللی توسط دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه

اعلام اسامی اعضای هیئت علمی فعال در نشریات بین المللی توسط دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه

دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه علامه طباطبائی اسامی اعضای هیئت علمی فعال در نشریات بین المللی را اعلام کرد این استادان به عنوان، داور، مدیر داخلی، سردبیر، عضو هیئت تحریریه، مدیر مسئول، دبیر تخصصی، مشاور، داور مدعو و...فعالیت دارند

ادامه مطلب