اطلاعیه ها

برگزاری مدرسه" اشتغال و هدایت شغلی" را از تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ تا پایان سال جاری برای دانشجویان نو‌‌‌ورودی و دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی

برگزاری مدرسه" اشتغال و هدایت شغلی" را از تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ تا پایان سال جاری برای دانشجویان نو‌‌‌ورودی و دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی

با عنایت به رسالت   مرکز کارآفرینی و نوآوری در ایجاد آمادگی و بهبود توانمندی های دانشجویان دانشگاه جهت ورود به بازار کار، این مرکز در نظر دارد مدرسه" اشتغال و هدایت شغلی" را از تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ تا پایان سال جاری برای دانشجویان نو‌‌‌ورودی و دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی دانشگاه برگزار نماید

ادامه مطلب