• آرشیو اطلاعیه ها


انتصاب دکتر علی گنجیان خناری به عنوان مدیر کارگروه تخصصی برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی زبان و ادبیات عربی

تاریخ درج خبر: 1398/06/13 - ساعت درج خبر: ٠٨:٤٩ - شماره خبر: ٩٥٧٥ - تعداد بازدید: 734


خروج