• آرشیو اطلاعیه ها


زمان بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه نیمسال اول 99-98

معاونت آموزشی دانشگاه برنامه زمان بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی در نیمسال  اول سال تحصیلی 99-98به تفکیک ورودی و مقطع تحصیلی را به فرم ذیل اعلام می دارد.

 فایل ضمیمه

تاریخ درج خبر: 1398/06/04 - ساعت درج خبر: ١٠:٢٠ - شماره خبر: ٩٤٧٧ - تعداد بازدید: 2222


خروج