• آرشیو اطلاعیه ها


آگهی پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون 98-97

  داﻧﺸﮕﺎه علامه طباطبايي ﺑﺮ اﺳﺎس آیین ناﻣﻪ «پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری» به شماره ۶۷۲۷۲/۲۱ مورخ ۱۸/۴/۹۳ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اصلاحیه شماره ۲۳۷۲۰۰/۲۱ مورخ ۱۶/۱۲/۹۳  آیین نامه یاد شده و نیز دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ مصوب مورخ ۱۳/۱۰/۹۳ شورای تحصیلات تکمیلی داﻧﺸﮕﺎه، از میان متقاضیان واﺟﺪ شرایط، ﺑﺮاي ﺳﺎل تحصیلی ۹۸-۹۷ ، در رﺷﺘﻪ های مندرج در جدول ، بدون شركت در آزمون، داﻧﺸﺠﻮي دکتري ﻣﯽ پذیرد.

 

آگهی دکتری سال 98-97

 

جدول ارزشیابی دکتری بدون آزمون

 

جدول رشته های دکتری

 

فرم تقاضای دکتری بدون آزمون


تعهد نامه دانشجويان نيمسال آخر کارشناسي ارشد

تاریخ درج خبر: 1396/11/30 - ساعت درج خبر: ١٧:٠٥ - شماره خبر: ٥٥٥٦ - تعداد بازدید: 3388


خروج