• خبر روز


برگزاری جلسۀ معارفه و خوش آمدگوئی نودانشجویان کارشناسی، ارشد و دکتری

نظر به سیاست دانشگاه مبنی بر برگزاری آیین ورودی‌های جدید با رویکرد دانشکده‌ای و با محوریت مسئولان دانشکده؛ جلسۀ معارفه و خوش آمدگوئی نودانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی در روز دوشنبه مورخ 15 مهر ماه 1398 از ساعت 10:30 تا 12 در سالن شهید عضدی برگزار می‌گردد.

بنا به توصیه رئیس محترم دانشگاه حضور مدیران محترم گروههای آموزشی و اعضای محترم هیأت علمی هر گروه در این جلسه شایسته و بایسته است.

 

 

تاریخ درج خبر: 1398/07/14 - ساعت درج خبر: ٠٨:٣٦ - شماره خبر: ٩٩٥٩ - تعداد بازدید: 528


خروج