• خبر روز


نشست پژوهشی شاهنامه و رابطه آن با قومیت ها

نشست پژوهشی «شاهنامه و رابطه آن با قومیت ها، با رویکرد به قوم عرب» در روز دوشنبه 13 اردیبهشت 98 با حضور شاهنامه شناس بزرگ،  دکتر کزازی و دکتر خورشا عضو هیات علمی گروه ادبیات عربی دانشکده ادبیات و دکتر رضا ناظمیان معاون پزوهشی دانشکده، با استقبال چشمگیر دانشجویان و علاقمنمدان به شاهنامه برگزار شد. در پایان این نشست، دانش آموزان یکی از مدارس تهران، نمایش نامه ای بر اساس شاهنامه اجرا کردند که با تشویق حاضران روبرو شد.

 

تاریخ درج خبر: 1398/02/24 - ساعت درج خبر: ١٣:٣٠ - شماره خبر: ٨٨٦٢ - تعداد بازدید: 611


خروج