• خبر روز


نشست نکوداشت ژیلبر لازار

نشست نکوداشت ایران‌شناس بزرگ فرانسوی، ژیلبر لازار (1920- 2018) با همکاری پژوهشکدۀ مطالعات ترجمه دانشگاه علامه طباطبائی و گروه‌های زبان و ادبیات فارسی و مترجمی زبان فرانسه روز دوشنبه 9/2/1398 برگزار خواهد شد. شروع سخنرانی‌های بخش فرانسه از ساعت 9:30 و سخنرانیهای بخش فارسی از ساعت 13:30 خواهد بود. 

 

تاریخ درج خبر: 1398/02/08 - ساعت درج خبر: ٠٨:٣٩ - شماره خبر: ٨٦٣٧ - تعداد بازدید: 1065


خروج