• خبر روز


افزایش اعتبارهای اعطایی به دانشجویان مشمول تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 98-97

به پیوست نامه شماره 15/4810 مورخ 98/01/27 بنیاد ملی نخبگان در خصوص   افزایش اعتبارهای اعطایی به دانشجویان مشمول تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 98-97  ارائه می شود.

 

 

نامه بنیاد ملی نخبگان در خصوص افزایش اعتبارهای اعطایی

 

تاریخ درج خبر: 1398/02/04 - ساعت درج خبر: ٠٨:١٧ - شماره خبر: ٨٥٩٢ - تعداد بازدید: 971


خروج