• خبر روز


تودیع معاون اداری،مالی و دانشجویی دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

با توجه به تغییرات ساختاری و تشکیلاتی در نحوه اداره دانشکده ها، در جلسه مجازی شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده روز شنبه مورخ 1399/03/24 از خدمات سرکار خانم دکتر زهره اله‌دادی دستجردی قدردانی شد. همچنین روز سه‌شنبه مورخ 1399/03/27 با رعایت فاصله گذاری فیزیکی و با حضور رئیس و معاون آموزشی دانشکده، مسئول محترم نهاد رهبری در دانشکده و جناب آقای دکتر عباس اشرفی رئیس محترم دانشکده الهیات و معارف اسلامی، و جمعی از همکاران اداری در محوطه دانشکده با اهدای لوح سپاس ،کوشش‌های ایشان ارج نهاده شد.

تاریخ درج خبر: 1399/03/31 - ساعت درج خبر: ٠٧:٤٢ - شماره خبر: ١٢٢٨٣ - تعداد بازدید: 264


خروج