• خبر روز


تکمیل پرسشنامه ارزشیابی اساتید

ضروری است پرسش‌نامه‌های ارزشیابی اعضای محترم هیأت علمی و اساتید مدعو توسط دانشجویان در پایان نیم‌سال اول سال تحصیلی 99-98 تکمیل گردد و دانشجویان پس از انجام فرآیند مذکور مجاز به دریافت کارت ورود به جلسۀ امتحان خود می‌باشند.

با هماهنگی‌های به‌عمل آمده با ادارۀ خدمات الکترونیک دانشگاه، پرسش‌نامه‌های موصوف از طریق سامانۀ آموزشی سما از تاریخ 98/10/03 لغایت 98/10/13 در دسترس دانشجویان خواهد بود.

دریافت فایل اطلاعیه

 

 

تاریخ درج خبر: 1398/09/19 - ساعت درج خبر: ٠٩:٠٥ - شماره خبر: ١٠٥٨٧ - تعداد بازدید: 911


خروج