• خبر روز


نشست "دمنوش"

لازم به ذکر است که معاون محترم پژوهشی دانشگاه آقای دکتر دهقانی و برخی از مدیران دانشگاه نیز در این نشست شرکت خواهند کرد.

 

تاریخ درج خبر: 1398/09/03 - ساعت درج خبر: ١٥:٤٠ - شماره خبر: ١٠٤٢٦ - تعداد بازدید: 660


خروج