اخبار

اخبار و رویدادها

پذیرش دانشجو در مقطع دکتری رشته زبان و ادبیات چینی"بورس اعزام به خارج از کشور"

دانشگاه علامه طباطبائی درمقطع دکتري رشته زبان وادبیات چینی از طریق بورس اعزام به خارج دانشجو می پذیرد.

اطلاعیه

دانشکده ادبیات و زبان های خارجی 30 اردیبهشت تعطیل است

برگزاری آزمون زبان دانشگاه و آغاز ثبت‌نام دوره‌ی آمادگی زبان تافل

مدیریت آموزش های آزاد دانشگاه در نظر دارد مرحله‌دوم آزمون آمادگی تافل و مرحلۀ سوم از سلسله دوره‌های آمادگی آزمون تافل را برگزار کند.

کرسی های ترویجی دانشکده ادبیات وزبان های خارجی

تفسیر نوکانتی پل ناتورپ از مثل افلاطونی

کرسی های ترویجی دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

نظریه زبان نزد فارابی با تاکید بر کتاب الحروف

کارگاه شیوه هاي آموزشی

کارگاه شیوه هاي آموزشی با هـدف شناسایی و معرفی شـیوه هاي نوین آموزش و ارتقاي سـطح کیفی در امر تـدریس به اسـتادي آقـاي احمدي افرمجانی برگزار شد.

اطلاعیه ها

پذیرش دانشجو در مقطع دکتری رشته زبان و ادبیات چینی"بورس اعزام به خارج از کشور"

دانشگاه علامه طباطبائی درمقطع دکتري رشته زبان وادبیات چینی از طریق بورس اعزام به خارج دانشجو می پذیرد.

اطلاعیه

دانشکده ادبیات و زبان های خارجی 30 اردیبهشت تعطیل است

برگزاری آزمون زبان دانشگاه و آغاز ثبت‌نام دوره‌ی آمادگی زبان تافل

مدیریت آموزش های آزاد دانشگاه در نظر دارد مرحله‌دوم آزمون آمادگی تافل و مرحلۀ سوم از سلسله دوره‌های آمادگی آزمون تافل را برگزار کند.

کرسی های ترویجی دانشکده ادبیات وزبان های خارجی

تفسیر نوکانتی پل ناتورپ از مثل افلاطونی

کرسی های ترویجی دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

نظریه زبان نزد فارابی با تاکید بر کتاب الحروف

نشست آسیب شناسی ترجمه فارسی اشعار نزار قبانی

انجمن علمی-دانشجویی مترجمی زبان عربی با همکاری کانون شعر و ادب دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می کند: در کوچه باغ عاشقانه های نزار

تب دانشگاه علامه