الزام تسویه حساب دانشجویان قبل از صدور مجوز دفاع از پایان نامه و یا رساله دکتری

۲۱ آذر ۱۴۰۱ | ۱۲:۰۳ کد : ۲۰۱۲۱ اطلاعیه ها پژوهش همکاری های بین الملل
تعداد بازدید:۲۸۷
الزام تسویه حساب دانشجویان قبل از صدور مجوز دفاع از پایان نامه و یا رساله دکتری

با عنایت به ضرورت تسویه حساب مالی دانشجویان (اعم از شهریه و جریمه سنوات اضافی) تا قبل از دفاع از پایان نامه و یا رساله دکتری ، ضروری است قبل از صدور مجوز دفاع، به صورت مکتوب از مسئول مالی دانشکده مربوطه تأییدیه تسویه حساب اخذگردد.