برگزاری کرسی ادبیات تطبیقی میان رشته ای: چالش ها و فرصت ها

۱۶ آذر ۱۴۰۱ | ۰۸:۳۰ کد : ۲۰۰۰۹ اطلاعیه ها پژوهش
تعداد بازدید:۱۱۳
صاحب کرسی : دکتر مسعود فرهمندفر , عضو محترم هیئت علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی
برگزاری  کرسی ادبیات تطبیقی میان رشته ای: چالش ها و فرصت ها