برنامه های روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مدرسه بین المللی پاییزه و هفته پژوهش و فناوری ۱۴۰۰ دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

تعداد بازدید:۳۱۴
برنامه های روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ مدرسه بین المللی پاییزه و هفته پژوهش و فناوری ۱۴۰۰ دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی

پیوندهای زبانی فارسی و اردو Persian and Urdu Linguistic Ties

دکتر رضامراد صحرایی
دکتر فلیحه زهرا کاظمی (مدیر گروه فارسی دانشگاه ال‌سی‌دبلیو، لاهور)
دکتر اقبال شاهد (مدیر گروه فارسی دانشگاه جی سی، لاهور)
 دکتر فلیحه زهرا کاظمی (مدیر گروه فارسی دانشگاه ال‌سی‌دبلیو، لاهور)

دکتر اقبال شاهد (مدیر گروه فارسی دانشگاه جی سی، لاهور)

دکتر محمد ناصر (مدیر گروه فارسی دانشگاه پنجاب، لاهور)
دکتر رضامراد صحرایی (استاد زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی)

روز سه شنبه ، 1400/09/30  ساعت 12-10

https://meeting.atu.ac.ir/ch/international-research

Skyroom.online/ch/atu/international-research

*************************************************************************************************************************************

کارگاه آشنایی با نظریه‌ها، رویکردها و روش‌های سبک شناسی در تحلیل متون ادبی


دکتر زهره اله دادی دستجردی (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی(

فاطمه جعفری (دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی)

روز سه شنبه ، 1400/09/30  ساعت 12-10


https://meeting.atu.ac.ir/ch/persianlit

Skyroom.online/ch/atu/persianlit

*************************************************************************************************************************************

کرسی ترویجی نقش و کاربرد زبانشناسی شناختی در تفسیر متن ادبی

صاحب کرسی : دکتر بتول واعظ  استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی)

ناقدان : دکتر سهیلا صلاحی مقدم، دکتر محمدرضا حاجی آقابابایی، دکتر راحله گندمکار

مدیر جلسه : دکتر احسان چنگیزی
روز سه شنبه ، 1400/09/30  ساعت 17-15


https://meeting.atu.ac.ir/ch/korsi1

Skyroom.online/ch/atu/korsi1

*************************************************************************************************************************************

کارگاه تاملی در مباحث مبتدا و خبر به منظور ساخت جمله اسمی

دکتر جلال مرامی (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی)

روز سه شنبه ، 1400/09/30  ساعت 18-16

https://meeting.atu.ac.ir/ch/lit4

Skyroom.online/ch/atu/lit4

*************************************************************************************************************************************

کارگاه بین المللی ترجمه متون مطبوعاتی از فارسی به روسی با موضوع فرهنگ، ورزش و دانش (2)
translating press texts from Persian to Russian on culture, sports and knowledge

دکتر مریم مرادی (استادیار زبان روسی دانشگاه علامه طباطبایی)   

روز سه شنبه ، 1400/09/30  ساعت 20-18

https://meeting.atu.ac.ir/ch/international-research

Skyroom.online/ch/atu/international-research