برنامه تقدیر از پژوهشگران برتر هیئت علمی، دانشجویی و کارمندی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی با حضور هیئت رئیسه، مدیران گروه های آموزشی، اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشکده

تعداد بازدید:۳۲۸
برنامه تقدیر از پژوهشگران برتر هیئت علمی، دانشجویی و کارمندی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی با حضور هیئت رئیسه، مدیران گروه های آموزشی، اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشکده

با توجه به برگزاری مراسم اختتامیه دوهفته پژوهش و فناوری دانشگاه در روز چهارشنبه اول دی ماه، برنامه تقدیر از پژوهشگران برتر هیئت علمی، دانشجویی و کارمندی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی با حضور هیئت رئیسه، مدیران گروه های آموزشی، اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشکده در روز دوشنبه 29 آذر ساعت ۲۱-۲۰ به صورت مجازی و در لینک زیر برگزار می شود.

https://meeting.atu.ac.ir/ch/lit1

Skyroom.online/ch/atu/lit1