برنامه بیست و دومین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده سال ۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی

تعداد بازدید:۲۳۳
برنامه بیست و دومین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده سال ۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی